Hotel dla psów

Cennik

 

 

Pobyt w hotelu:                                           
                                          
> mały pies                           - 35 zł/doba                    
> średni i duży pies               - 40 zł/doba                   Pobyt kilka psów jednego właściciela (dotyczy korzystania z jednego kojca) oraz pobyt dłuższy niż 14 dni - ceny uzgadniane są indywidualnie                                

Dni świąteczne
(Święta i dni ustawowo wolne od pracy,            -    + 50 %
a także 24.12 i 31.12 )

 Pobyt dzienny (do 8 godz.)                              - 15 zł/doba

Usługi dodatkowe:

Wyżywienie Hotelu                     - 8 – 10 zł w zależności od wielkości psa
Transport psa                             - 1,5 zł/km


Po upływie doby hotelowej każdą rozpoczętą godzinę naliczamy dodatkowo w kwocie 5 zł, powyżej 4 - 8 godz. naliczamy dodatkowy koszt o równowartości opieki dziennej (z cennika), powyżej 8 godz. naliczana jest kolejna doba hotelowa.